Poprawna pisownia

nadziei

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa „nadzieja”, którego znaczenie to ufność, że coś się spełni lub oczekiwanie na coś, a także urzeczywistnienie pragnień. Jest to dopełniacz liczby pojedynczej tego rzeczownika. Przedstawiona pisownia poprawna wynika wprost z regułki, mówiącej, iż na końcu wyrazu po samogłosce zapisujemy wyłącznie i.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie damy rady dotrzeć tam w porę, nie ma na to już żadnej nadziei.
Mimo trudności z rozwiązywaniem zadań Rafał nie tracił nadziei, że uda mu się zdać maturę.
Mimo nadziei, którą w sobie mam, wiem, że łatwo nie będzie.


Niepoprawna pisownia

nadzieji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadzieii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadziejii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na dziei

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na dzieji

Niepoprawna pisownia