Niepoprawna pisownia

póstynia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pustynia

Poprawna pisownia