Niepoprawna pisownia

nie uwzględnienie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieuwzględnienie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieuwzglendnienie

Niepoprawna pisownia