Niepoprawna pisownia

arbitrasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

arbitraż

Poprawna pisownia, znaczenie: rodzaj sądu (sąd polubowny); rozstrzyganie sporów przed bezstronnymi arbitrami. W terminologii giełdowej oznacza także działanie polegające na zarabianiu dzięki różnej cenie danego aktywa na różnych giełdach lub częściach świata.


Niepoprawna pisownia

arbitrarz

Niepoprawna pisownia