Niepoprawna pisownia

ohłap

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ochłap

Poprawna pisownia