Poprawna pisownia

odzieży

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odzierzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odzieszy

Niepoprawna pisownia