Próbówką (oraz probówką) nazywamy rodzaj naczynia laboratoryjnego o wąskim, cylindrycznym kształcie. Najczęściej jest ono wykonane ze szkła i służy do mieszania ze sobą substancji oraz przeprowadzania różnorodnych eksperymentów.
We współczesnej polszczyźnie dopuszcza się zamienne używanie słów próbówka i probówka. Oba oznaczają to samo i żadne nie ma przewagi nad drugim.

Poprawna pisownia

próbówka

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Ta próbówka jest niepodpisana – skąd mamy wiedzieć, do kogo należy zamknięta w niej krew?
Stłuczona próbówka rozsypała się po podłodze w całym gabinecie.
Ta próbówka powinna zostać natychmiast opisana i zamknięta w lodówce.


Poprawna pisownia

probówka

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Probówka z krwią zarażonego wirusem HIV pacjenta powinna być traktowana z podwójną ostrożnością.
Aby przyspieszyć zajście reakcji chemicznej, probówka powinna zostać umieszczona nad palnikiem.
Czy to probówka z kwasem azotowym czy siarkowym?