Niepoprawna pisownia

najblirzsza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

najbliższa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

najblisza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naj bliższa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

najbliszsza

Niepoprawna pisownia