Niepoprawna pisownia

odużająca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odurzająca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odurzajonca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odórzająca

Niepoprawna pisownia