Niepoprawna pisownia

rzyczy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

życzy

Poprawna pisownia