Poprawna pisownia

przyrzekanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pszyżekanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżyrzekanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżyżekanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przyżekanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszyrzekanie

Niepoprawna pisownia