Odmienianie słów przez rodzaje, jak odmieniać przez rodzaje

W naszym języku rodzaj przypisany jest do większości części mowy. Możemy rozróżnić pięć różnych rodzajów – trzy z nich występują w liczbie pojedynczej, dwa natomiast – w liczbie mnogiej.

Rodzaje w liczbie pojedynczej
Wyróżniamy:
rodzaj męski, który oznacza osoby, zwierzęta czy przedmioty płci męskiej, na przykład: malarz, pies, dzielny, tańczył,
rodzaj żeński, odnoszący się do istot, osób czy przedmiotów płci żeńskiej, na przykład: agrafka, śpiewała, mądra, wiewiórka,
rodzaj nijaki – nie odnosi się on do określonej płci, dla tego rodzaju charakterystyczne jest nadanie końcówki fleksyjnej -o, na przykład: dziecko, zagrało, czułe.

Rodzaje w liczbie mnogiej
W liczbie mnogiej w języku polskim wyróżniamy dwa rodzaje:
rodzaj męskoosobowy, obejmujący rzeczowniki, które odnoszą się do osób i zwierząt płci męskiej, a także męskiej i żeńskiej, na przykład: tańczyli, płakali, rodzice, mężczyźni,
rodzaj niemęskoosobowy, który obejmuje rzeczowniki odnoszące się do osób i zwierząt płci żeńskiej, a także przedmioty, pojęcia oraz zjawiska, na przykład: pioruny, burze, panny, biegały, czarujące.