Niepoprawna pisownia

odgryść

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odgryźć

Poprawna pisownia