Niepoprawna pisownia

odczówania

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odczuwania

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

od czuwania

Niepoprawna pisownia