Niepoprawna pisownia

od żył

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odżył

Poprawna pisownia