Niepoprawna pisownia

od ruchem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odruchem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odruhem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otruchem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odróchem

Niepoprawna pisownia