Poprawna pisownia

nie nadaje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie na daje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niena daje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienadaje

Niepoprawna pisownia