Poprawna pisownia

ochłap

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ohłap

Niepoprawna pisownia