Poprawna pisownia

mógłbyś

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to forma wyrazu móc, czyli czasownika modalnego nieprzechodniego. Mógłbyś to forma drugiej osoby, liczby pojedynczej, występująca w rodzaju męskim oraz w trybie przypuszczającym. Jedynym poprawnym zapisem tego wyrazu jest zapis mógłbyś. Można łatwo uzasadnić go występującą w języku polskim regułą mówiącą, iż cząstkę by zawsze zapisujemy łącznie z osobowymi formami czasowników – w tym przypadku będzie to osobowa forma czasownika móc. W polszczyźnie określenie to oznacza posiadanie zdolność, pozwolenia lub też uprawnień do wykonania czegoś. Zamiast móc możemy powiedzieć, że coś nam wolno. Mówiąc, że coś może się wydarzyć, sugerujemy, iż jest możliwość, że dana sytuacja zaistnieje.

Przykłady poprawnej pisowni

Sama chyba nie dam rady wnieść zakupów na piętro – czy mógłbyś mi z nimi pomóc?
Po skończeniu studiów, mógłbyś od razu zacząć pracować w zawodzie.
Gdybyś posprzątał wcześniej w pokoju, tak jak cię prosiłam, to mógłbyś spotkać się z kolegami.


Niepoprawna pisownia

mógł byś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mógbyś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugbyś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugł byś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugłbyś

Niepoprawna pisownia