Niepoprawna pisownia

sexizm

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

seksizm

Poprawna pisownia, znaczenie: dyskryminowanie jednej z płci (najczęściej kobiet).