Niepoprawna pisownia

emoci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

emocji

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

emocii

Niepoprawna pisownia