Niepoprawna pisownia

niesłyszeliście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie słyszeliście

Poprawna pisownia