Niepoprawna pisownia

chsześcijański

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chrześcijański

Poprawna pisownia