Niepoprawna pisownia

obrorza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obroża

Poprawna pisownia