Poprawna pisownia

mało wiarygodna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

małowiary godna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

małowiarygodna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mało wiary godna

Niepoprawna pisownia