Obie zaprezentowane poniżej pisownie, czyli zarówno obliznęłam„, jak i „oblizałam” są poprawne, jednak pochodzą od różnych słów. Zalecamy stosowanie wersji „oblizałam„.

Poprawna pisownia

obliznęłam

Poprawna pisownia, wersja niezalecana, pochodzi od słowa „obliznąć” ( przestarzałej formy słowa oblizać).


Poprawna pisownia

oblizałam

Poprawna pisownia, wersja zalecana, pochodzi od słowa „oblizać„.