Niepoprawna pisownia

sznuruwki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sznurówki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sznóruwki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sznurófki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sznorówki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sznórówki

Niepoprawna pisownia