Poprawna pisownia

obligatoryjna

Poprawna pisownia, znaczenie: inaczej obowiązkowa, bezwarunkowa, konieczna, bez względu na cokolwiek. Taka, która wyklucza dobrowolność. Przeciwieństwem słowa obligatoryjna jest słowo fakultatywna.


Niepoprawna pisownia

opligatoryjna

Niepoprawna pisownia