Poprawna pisownia

nowomowa

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nowomowa powinno być zapisywane łącznie. Jest to termin zaczerpnięty od angielskiego newspeak, wykorzystanego po raz pierwszy w książce Orwella. Ze względu na swoje pochodzenie i na to, że określenie to weszło powszechnie do użycia w niezmienionej od angielskiego oryginału formie, powinno być pisane zgodnie ze swoim pierwotnym brzmieniem, czyli razem.
Nowomowa to szerokie pojęcie, które odnosi się do trywializowania i spłycania języka, poprzez stosowanie specjalnych zabiegów stylistycznych. Polegać mogą na przykład na zastępowaniu pewnych wyrażeń innymi, typowymi frazami, które służą fałszowaniu rzeczywistości. Efektem takiego działania, stosowanego zazwyczaj przez władze totalitarne, jest podporządkowanie sobie ludności i narzucenie im odpowiedniego systemu wartości.

Przykłady poprawnej pisowni

Nowomowa po raz pierwszy pojawiła się jako pojęcie w utworze Orwella zatytułowanym Rok 1984.
Nowomowa jest niezwykle niebezpiecznym narzędziem, które pomaga w sterowaniu ludźmi.
Nowomowa jest chętnie wykorzystywana przez władze, które chcą przeciągnąć obywateli na swoją stronę.


Niepoprawna pisownia

nowo mowa

Niepoprawna pisownia