Trzy zaprezentowane niżej formy (tj. „squat„, „squot” i „skłot„) są poprawne i mają identyczne znaczenie, dlatego można stosować je wymiennie, zalecamy jednak użycie wersji oryginalnie występującej w języku angielskim tj. „squat„. Termin ten oznacza opuszczony budynek (najczęściej dom), który został nielegalnie zagospodarowany i zamieszkany przez dzikich lokatorów (określanych mianem „skłotersów”).

Poprawna pisownia

squat

Poprawna pisownia, wersja rekomendowana.

Poprawna pisownia

squot

Poprawna pisownia, pisownia mniej popularna, nie zalecana.

Poprawna pisownia

skłot

Poprawna pisownia, wersja spolszczona, nie zalecana.


Niepoprawna pisownia

skłat

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sqłot

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sqłat

Niepoprawna pisownia