Niepoprawna pisownia

obciąrzasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obciążasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

obcionżasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

opciążasz

Niepoprawna pisownia