Niepoprawna pisownia

bżmieć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brzmieć

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz brzmieć posiada jako pierwszą spółgłoskę b, po której, zgodnie z zasadami ortografii polskiej, zawsze musi występować rz. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku spółgłosek ch, d, g, j, k, p, t oraz w, po których także należy pisać rz.

Słowo brzmieć to bezokolicznik czasownika, posiadający trzy podstawowe znaczenia:
1. Brzmieć oznacza dawać o sobie znać za pomocą dźwięku, odgłosu
2. Jest używane w kontekście emitowania określonego dźwięku lub głosu, często dotyczy dźwięku wydawanego przez instrumenty muzyczne
3. W przenośni oznacza słowa, które mają określony wydźwięk, charakter i przekazują konkretną treść

Przykłady poprawnej pisowni

To dudnienie brzmi, jakby nadjeżdżał pociąg. Powinniśmy odsunąć się od torów.
Opera Wagnera Pierścień Nibelunga brzmiała bardzo doniośle i heroicznie.
Głos chłopca brzmiał dumnie, kiedy recytował wiersz o ojczyźnie przed całą klasą.


Niepoprawna pisownia

brzmiedź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bszmieć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bżmiedź

Niepoprawna pisownia