Niepoprawna pisownia

bżmieć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brzmieć

Poprawna pisownia