Poprawna pisownia

nochala

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nohala

Niepoprawna pisownia