Niepoprawna pisownia

usiondźmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

usiądźmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

usionćmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

usiąćmy

Niepoprawna pisownia