Niepoprawna pisownia

nie długo

Niepoprawna pisownia, wyjątek: w szczególnych przypadkach zapis rozłączny również może występować i być poprawny, w szczególności kiedy mówimy o zaprzeczeniu, na przykład: Nie długo, ale też nie krótko, czyli jakiej długości sukienkę wybrać? albo Nie długo, nie krótko, lecz w sam raz. Dodatkowo jeśli słowo nie występuje jako forma zaimka osobowego on (a nie jak to najczęściej ma miejsce partykuły przeczącej nie) wówczas również pisownia rozłączna może nie stanowić błędu, na przykład: Czekali na nie długo, ponieważ jak zwykle się spóźniały.


Poprawna pisownia

niedługo

Poprawna pisownia, znaczenie: niedługo jest przysłówkiem, którego używamy mówiąc o czymś, co nastąpi niebawem, co ma się zdarzyć w niedalekiej przyszłości, w najbliższym czasie lub wkrótce, ale także oceniając coś co trwa bądź trwało krótko. Jedyną poprawną formą zapisu w języku polskim jest zapis łączny, wynikający z zasady pisowni, która mówi o łącznym zapisie partykuły nie z przysłówkami. Najpopularniejszymi synonimami zwrotu są słowa niebawem oraz wkrótce.

Przykłady poprawnej pisowni

Darek przeprowadził test który trwał niedługo, a sprawdzał szczegółowo wiedzę kandydatów na stanowisko doradcy.
Już niedługo ferie i chwila wytchnienia, zanim to jednak nastąpi musisz poprawić zagrożenia, o których powiedziała mi dziś na wywiadówce Twoja wychowawczyni.
Niedługo po całym zdarzeniu Krzysiek pojechał do Marioli z kwiatami i przeprosił ją za nieprzyjemne słowa, które wypowiedział w gniewie.


Niepoprawna pisownia

nie dugo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedugo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dłógo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedłógo

Niepoprawna pisownia