Poprawna pisownia

niezwolniona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zwolniona

Niepoprawna pisownia