Jedynym poprawnym zapisem wyrażenia w porządku w języku polskim będzie zapis łączny – zapis rozdzielny (niezależnie od kontekstu zdania) jest niepoprawny, tj. jest błędem językowym.

Poprawna pisownia

w porządku

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wporządku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w porzondku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wporzondku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpożądku

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpożądku

Niepoprawna pisownia