Poprawna pisownia

o dziwo

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to jest nieodmienną frazą wykrzyknikową, której używamy, by wyrazić nasze zdziwienie, zaszokowanie, ale również podziw.
Należy zapamiętać, że jedyną dopuszczalną przez językoznawców formą zapisu tego wyrażenia jest pisownia rozłączna. Jest ona uzasadniona jego etymologią. W języku staropolskim występował rzeczownik dziw, znany również jako dziwo – oznaczał on coś nadzwyczajnego, niespotykanego. Chcąc wzmocnić jego wydźwięk, w miarę upływu lat dodano do niego o, jednak od samego początku było ono zapisywane rozdzielnie i również obecnie należy się tego trzymać.

Przykłady poprawnej pisowni

O dziwo udało mi się zdać wszystkie egzaminy w pierwszym terminie.
Wyjechałam z domu nieco spóźniona, ale o dziwo do pracy udało mi się dotrzeć o czasie.
Wynajęty przeze mnie prywatny detektyw o dziwo nie znalazł w jego życiu niczego ponadto, o czym już wiedziałam.


Niepoprawna pisownia

odziwo

Niepoprawna pisownia