Poprawna pisownia

niezrozumienia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezrozómienia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zrozumienia

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.