Niepoprawna pisownia

dzióple

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dziuple

Poprawna pisownia