Niepoprawna pisownia

do kuczasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dokuczasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dokóczasz

Niepoprawna pisownia