Niepoprawna pisownia

niezportowi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niesportowi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie sportowi

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.