Niepoprawna pisownia

horonologia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chronologia

Poprawna pisownia, znaczenie: chronologią nazywamy naukę o mierzeniu czasu, a także oznaczeniu wydarzeń, zjawisk na podstawie przyjętego podziału czasu. Terminem tym nazywamy również następstwo, układ zdarzeń według kolejności ich występowania i dodatkowo – kolejność zdarzeń lub zjawisk w czasie.
Wyraz ten przywędrował do nas z języka greckiego. Powstał on z połączenia dwóch greckich słów: chronos (czas) oraz logos (nauka). Zgodnie z regułą, nakazującą maksymalnie zbliżony do oryginału zapis wyrazów obcego pochodzenia, określenie to należy zawsze zapisywać przez ch.

Przykłady poprawnej pisowni

Opowiadając o wczorajszym wieczorze, chyba pomyliłaś chronologię zdarzeń, prawda?
Po przeczytaniu książki nie byłam w stanie zrozumieć chronologii wydarzeń, dopiero film mi ją rozjaśnił.
Dopiero po zebraniu zeznań od kilkorga świadków, chronologia wczorajszych wydarzeń stała się jasna.