Poprawna pisownia

nieznośna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie znośna

Niepoprawna pisownia