Niepoprawna pisownia

denerwóje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

denerwuje

Poprawna pisownia