Poprawna pisownia

za duża

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za durza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaduża

Niepoprawna pisownia