Poprawna pisownia

żąda

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rząda

Niepoprawna pisownia