Niepoprawna pisownia

niezgadły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zgadły

Poprawna pisownia