Niepoprawna pisownia

niezazna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zazna

Poprawna pisownia