Niepoprawna pisownia

z dana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zdana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sdana

Niepoprawna pisownia